Det är oss du möter på Karstorps Bildemontering

Johan Hanell

Patric Lifberg
Produktionsansvarig
patric.lifberg@atracco.se
011-495 40 94

Johan Hanell

Thomas Sved
Lageransvarig
thomas.sved@atracco.se
011-495 40 11

Johan Hanell

Eddie Jonsson
VD
eddie.jonsson@atracco.se
011 - 495 40 03